Övriga verksamheter (9 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunala handikapprådet
Näringslivsrådet
Samordningsförbundet Norra Dalsland & Värmland
Vigselförrättare
Valberedningen
Kommunrevisionen
Styrgrupp Välfärd och Folkhälsa
Kommunala pensionärsrådet