Bolag (4 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Åmåls Kommunfastigheter AB
Stadsnät i Åmål AB
Styrelsen för Dalslands kanal AB
Styrelsen för Dalslands Turist AB