Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott är ett beredande organ för kommunstyrelsen. Utskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Planfrågor, näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor och frågor kring de kommunala bolagen behandlas.

Telefon:
0532-170 16

Postadress:
Box 62
662 22 Åmål

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Örtegren Christer S 1:e vice ordförande 2
Ottosson Lars-Olov C 2:e vice ordförande 3
Olson Thomas L Ledamot 4
Karlsson Birgit MP Ledamot 5
Källvik Per S Ersättare 6
Arvidsson Ewa S Ersättare 7
Lindström Rolf S Ersättare 8
Berne Ulla M Ersättare 9
Törnell Christer KD Ersättare 10