Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Arvidsson Ewa S 1:e vice ordförande 2
Sörqvist Anne C 2:e vice ordförande 3
Robertsson Harén Lotta MP Ledamot 4
Berne Ulla M Ledamot 5
Eriksson Olof S Ersättare 6
Axelsson Barbro S Ersättare 7
Norén Mikael S Ersättare 8
Karlsson Michael M Ersättare 9
Thorin Jan-Eric L Ersättare 10