Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Arvidsson Ewa S 1:e vice ordförande 2
Olsson Peter V Ledamot 3
Karlsson Michael M 2:e vice ordförande 4
Ottosson Lars-Olof C Ledamot 5
Robertsson Harén Lotta MP Ersättare 6
Eriksson Olof S Ersättare 7
Lindström Rolf S Ersättare 8
Törnell Christer KD Ersättare 9
Stenberg Peter L Ersättare 10