Kommunstyrelsens kulturutskott

Kulturutskottet är ett beredande organ för kommunstyrelsen. Utskottet behandlar frågor om kultur och turism. Utskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Telefon:
0532-170 16

Postadress:
Box 62
662 22 Åmål

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Vogel Rödin Sara MP 1:e vice ordförande 2
Aronsson Leif C 2:e vice ordförande 3
Karlsson Göran S Ledamot 4
Berne Ulla M Ledamot 5
Lidén Markus S Ersättare 6
Branchetti Hallberg Cajsa S Ersättare 7
Hedin Anders S Ersättare 8
Hesselroth Lena L Ersättare 9
Hårdstedt Lillemor KD Ersättare 10