Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett allmänt beredande organ för kommunstyrelsen. Arbetsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Frågor om personal, ekonomi, räddningstjänst och säkerhet behandlas. Utskottet är även krisledningsnämnd.

Telefon:
0532-170 16

Postadress:
Box 62
662 22 Åmål

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Arvidsson Ewa S 1:e vice ordförande 2
Karlsson Michael M 2:e vice ordförande 3
Olsson Peter V Ledamot 4
Ottosson Lars-Olof C Ledamot 5
Robertsson Harén Lotta MP Ersättare 6
Eriksson Olof S Ersättare 7
Lindström Rolf S Ersättare 8
Törnell Christer KD Ersättare 9
Stenberg Peter L Ersättare 10