Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett allmänt beredande organ för kommunstyrelsen. Arbetsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Frågor om personal, ekonomi, räddningstjänst och säkerhet behandlas. Utskottet är även krisledningsnämnd.

Telefon:
0532-170 16

Postadress:
Box 62
662 22 Åmål

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Arvidsson Ewa S 1:e vice ordförande 2
Sörqvist Anne C 2:e vice ordförande 3
Robertsson Harén Lotta MP Ledamot 4
Berne Ulla M Ledamot 5
Eriksson Olof S Ersättare 6
Axelsson Barbro S Ersättare 7
Norén Mikael S Ersättare 8
Karlsson Michael M Ersättare 9
Thorin Jan-Eric L Ersättare 10