Bygg- och miljönämnden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Bygg- och miljönämnden beslutar om byggfrågor, miljöfrågor och strandskyddsfrågor. Bygg- och miljönämnden har kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtenheten till sin hjälp för att sköta verksamheten.

Telefon:
0532-170 60

Postadress:
Kyrkogatan 2
662 37 Åmål

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Axelsson Barbro S Ordförande 1
Karlsson Sofia S 1:e vice ordförande 2
Callenberg Sven C 2:e vice ordförande 3
Karlsson Michael M Ledamot 4
Rolöf Pertti S Ledamot 5
Karlsson Göran S Ersättare 6
Källvik Per S Ersättare 7
Larsson Ingvar S Ersättare 8
Olsson Bengt C Ersättare 9
Asp Olson Rebecca L Ersättare 10