Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens nämnder. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunstyrelsens förvaltning och har ansvar för kommunens utveckling och politiska ställning. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen.

Telefon:
0532-170 13

Postadress:
Box 62
662 22 Åmål

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Michael S Ordförande 1
Arvidsson Ewa S 1:e vice ordförande 2
Sörqvist Anne C 2:e vice ordförande 3
Norén Mikael S Ledamot 4
Örtegren Christer S Ledamot 5
Eriksson Olof S Ledamot 6
Robertsson Harén Lotta MP Ledamot 7
Ottosson Lars-Olov C Ledamot 8
Paulsson Johan M Ledamot 9
Berne Ulla M Ledamot 10
Thorin Jan-Eric L Ledamot 11
Lindström Rolf S Ersättare 12
Gustafsson Cecilia S Ersättare 13
Bengtsson Fredrik S Ersättare 14
Axelsson Barbro S Ersättare 15
Olsson Peter V Ersättare 16
Karlsson Birgit MP Ersättare 17
Callenberg Sven C Ersättare 18
Törnell Christer KD Ersättare 19
Karlsson Michael M Ersättare 20
Sandberg Håkan L Ersättare 21
Olson Thomas L Ersättare 22