Förtroendevalda är politiker som har valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ och är utsett av folket i allmänna val. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Ovan är ett urval, se samtliga 13 kommunfullmäktige, nämnder och utskott.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övriga verksamheter

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier